توضیحات

پروژه مسکونی واقع در ملک آباد با عنوان اجرای باکس کناف به همراه آسمان مجازی (طرح انتخابی کارفرما)